x

Stort rykind i MiniCO2 Etagehuse

Pressemeddelelse 8. marts 2024

500 fredericianere, fagfolk og andre interesserede fik onsdag et kig ind i to spritnye boligbyggerier og hørte om, hvordan fremtidens byggeri måske kan være med til at begrænse klimapåvirkningen. Realdania By & Byg viste rundt og fortalte om resultater og erfaringer fra de to første MiniCO2 Etagehuse, som nu står klar med fem lejeboliger i hver.

Det er muligt at fjerne noget af CO2-udledningen, hvis byggebranchen bliver mere åben for, hvad materialer egentlig kan, og hvis den gør sig ekstra umage med at planlægge, samarbejde og udregne de rigtige materialemængder. Det er nogle af konklusionerne, som både fagfolk og interesserede fra nær og fjern blev præsenteret for, da Realdania By & Byg onsdag den 6. marts holdt åbent hus i de første to af fem såkaldte MiniCO2 Etagehuse i Kongensstræde i Fredericia.

Men selvom adm. direktør Peter Cederfeld i en tale til nogle indbudte fagfolk lagde op til en festlig indvielse, lod han også forstå, at det var på en alvorlig baggrund.

- Som branche står vi over for store udfordringer. Byggeriet står for omkring 40 % af den CO2, der udledes i vores samfund. Oven i det estimeres det, at omkring 10 % af alle materialer går til spilde i løbet af et byggeprojekt. Forestil jer, hvis vi kunne ændre det?

Netop byggeriets store klimaaftryk og ressourceforbrug forsøger Realdania By & Byg at tage livtag med gennem byggeriet af MiniCO2 Etagehusene, der undersøger forskellige veje til at begrænse de negative konsekvenser af byggeriet.

Altaner og duftende træ

For mange af de fremmødte var det dog i lige så høj grad selve boligerne og deres indretning, der vakte interessen og spørgelysten. 

I det ene hus, MiniCO2 Etagehus DIGITAL, var mange begejstrede for den store altan, der hørte til den enkelte bolig, og i MiniCO2 Etagehus TRÆ var det især atmosfæren fra de synlige og duftende trækonstruktioner inde i boligen, som gjorde indtryk. Mange synes også, at det var hyggeligt, at der skal anlægges en langstrakt fælles have bag hele rækken af boligbyggerier, der er på vej.

Nedbringelse af CO2-udledningen har været et hovedfokus i de to byggerier, og da f.eks. flere undrede sig over, at der er radiatorer og ikke gulvvarme i træhuset, lød svaret, der er en del CO2 at spare. Fordi trægulvet er let, ville det være nødvendigt at lægge aluminiums-reflektorplader under gulvvarmen, som kunne sende varmen opad, men sådanne plader er meget CO2-tunge. Dertil kommer, at det for beboere er nemmere at regulere varmen og dermed optimere energiforbruget med radiatorer.

I et telt ude på gaden havde Realdania By & Byg forberedt en plancheudstilling om resultaterne fra de to byggeforsøg, som der blandt andet kom gæster helt fra Nordjylland for at høre om. 

Helt konkret er det i ”MiniCO2 Etagehus TRÆ” lykkedes at holde CO2-påvirkningen fra materialer på ca. det halve af den gældende grænseværdi, mens holdet bag ”MiniCO2 Etagehus DIGITAL” har sparet både CO2 og byggetid og samtidig afleveret huset mangelfrit ved at optimere selve byggeprocessen.

Åbnet for udlejning

Samtidig med Åbent hus-arrangementet har Realdania By & Byg åbnet for udlejningen af de i alt ti boliger, og overvejer man at leje en bolig i et af husene, kan man kontakte Home Fredericia (læs mere om boligerne, se fotos og plantegninger på Homes hjemmeside for MiniCO2 Etagehus TRÆ og DIGITAL).

I de kommende år opfører Realdania By & Byg yderligere tre huse med fem lejeboliger i hver. Det er MiniCO2 Etagehus TEGL og MiniCO2 Etagehus BETON, som skal afprøve hver sit byggemateriale i bestræbelsen på at minimere klimabelastningen, og MiniCO2 Etagehus PRÆFAB, der sigter mod at spare CO2 og ressourcer ved at bygge huset af store fabriksfremstillede moduler, som transporteres til byggepladsen og sættes sammen som legoklodser.

Alle fem huse opføres for sammenligningens skyld med samme proportioner og under de samme rammevilkår. Alle husene skal opfylde kravene til bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld og desuden indfri gængse forventninger til komfort og praktisk indretning af moderne boliger.