x

Klimakrise og nye Roller for Kulturarv i Kystbyer

Video

Dato
01. februar 2022

Længde
33m 25s

Webinar med Svava Riesto, Ph.d, lektor, Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet

At forholde sig til fremtidens mere hyppige oversvømmelser er blevet et centralt tema i danske kystbyer, som samtidig er nogle af landets ældste byer. Det rejser dermed en række spørgsmål om hvordan, vi vil forholde os til byernes historiske arv. Med baggrund i internationale eksempler viser oplægget, hvordan klimaforandringerne udfordrer de etablerede måder at arbejde med kulturarv på. Samtidig fremhæves nye potentialer for at tænke historiske efterladenskaber og landskabelige dynamikker aktivt ind i planlægningen af mere bæredygtige, demokratiske og resiliente byer. 

Webinaret blev afholdt den 1. februar 2022.

Webinaret er det niende i en række af planlagte webinarer med fokus på byer og havvandsstigninger. Fra forskellige perspektiver og baseret på såvel dansk som udenlandsk forskning og erfaringer adresserer webinarerne muligheder og udfordringer.

Webinarerne er en del af vores indsats 'Byerne og det stigende havvand', hvor vi har etableret et vidensnetværk sammen med Københavns Universitet - University of Copenhagen, DTU - Technical University of Denmark og Arkitektskolen Aarhus. Netværket skal skabe og dele ny viden og forskning i klimascenarier, risikominimering og byudvikling.