x

Efter brandtest-succes: Synlige træbjælker er tilbage i etageboligbyggeri

Pressemeddelelse 8. september 2022

Realdania By & Byg har igangsat et forsøgsbyggeri i træ og i fem etager – MiniCO2 Etagehus TRÆ. Det skal i skala 1:1 afprøve, hvordan man kan minimere CO2-aftrykket i byggeriet, når træ bruges som primært materiale. En af udfordringerne ved at bygge i træ i etageboligbyggeri er brandkravene til etagedækket. Et nyudviklet etagedæk - et ribbedæk med synlige træbjælker og biobaseret isolering – har netop bestået en omfattende brandtest, og dermed er en milepæl nået!

Et etagedæk med synlige træbjælker og biobaseret isolering, som er udviklet til Realdania By & Bygs igangværende forsøgsbyggeri i træ, bestod den 1. september en omfattende brandtest hos DBI. Etagedækket er et nyudviklet ribbedæk baseret på en tynd CLT-skive, limtræsbjælker og konstruktionstræ, der er lydisoleret med papirisolering. I træbyggeri kan brand være en stor udfordring, og testen var derfor en vigtig milepæl i forsøgsbyggeriet.

 

(Billedtekst: Illustration af de nyudviklede ribbedæk til Realdania By & Bygs forsøgsbyggeri MiniCO2 Etagehus TRÆ, som netop med succes er blevet brandtestet hos DBI.)

Testen var samtidig også den første storskalatest i projektet ’Wood:UpHigh’, en stort anlagt brandtest-forsøgsrække, som bl.a. vil skabe et gratis og offentligt tilgængeligt online katalog med dokumenterede løsninger for, hvordan man på en brandsikker måde kan bygge med trækonstruktioner i kombination med biobaseret isolering i etagebyggeri. 

- Kravet til brandmodstandsevnen var 60 minutter (REI60), men først efter omkring 90 minutter var ilden brændt helt igennem gipspladerne, hvorefter CLT-konstruktionen blev fuldt eksponeret. Efter 110 minutter blev prøvningen stoppet for at undgå beskadigelse af testudstyr, selvom konstruktionen stadig opfyldte alle testkriterier. Vores foreløbige data indikerer, at der stadig var en vis margin med hensyn til konstruktionens bæreevne, fortæller Gustav Wallgren, Resistance to Fire Engineer, DBI.

(Billedtekst: Brandtesten af etagedækket den 1. september. På det sidste billede er ovnen efter endt test slukket, og elementet bliver løftet af ovnen. Foto: DBI)

Med den succesfulde test er vejen banet for at benytte dækelementer med delvist synlige træbjælker i kombination med biobaseret isolering i etageboligbyggeri.

Realdania By & Byg og projektteamet bag udviklingen af etagedækket (JAJA Architects, ONV Arkitekter, MOE Ingeniører og træentreprenør Blumer Lehmann Group) er meget tilfredse med resultatet og ser nu frem til næste fase af projektet, som bl.a. omfatter en akustik-test, som skal eftervise, at opbygning og isolering af etagedækket virker i forhold til de lige så udfordrende krav til trin- og rumlyd, som et etagedæk skal leve op til. Forsøgsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ forventes færdigopført i 2023.


I efteråret inviteres interesserede til et erhvervsarrangement om de foreløbige erfaringer i MiniCO2 Etagehus TRÆ samt de to øvrige forsøgsbyggerier, som Realdania By & Byg har igangsat (MiniCO2 Etagehus TEGL og Det effektive byggeri).


Nedenfor kan du se en klippet film af brandtesten af etagedækket:

 


Om MiniCO2 Etagehus TRÆ

Forsøgsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ skal bidrage med øget viden om, hvordan det er muligt at bygge etagebyggeri til boligformål med mindst muligt CO2-udledning ved brugen af træ som primært materiale. Projektet skal udfordre vores brug af træ som materiale og komme med nye, innovative løsninger på brug af træ i byggeriet og gennem processen belyse udfordringer og potentialer.

Udover MiniCO2 etagehuset i træ, som opføres i Kanalbyen i Fredericia, har Realdania By & Byg igangsat et parallelt forsøgsbyggeri – blot i TEGL. Forsøgsbyggerierne skal understøtte foreningen Realdanias filantropiske mål om at fremme et effektivt, sundt og bæredygtigt byggeri.

Læs mere om forsøgsbyggeriet.

Om Wood:UpHigh

DBI og entreprenørvirksomheden LOGIK & CO har en vision om at muliggøre en større andel af biobaserede materialer i byggeriet uden at gå på kompromis med brandsikkerheden. Wood:UpHigh-projektet skal accelerere det biobaserede byggeri ved at tilvejebringe dokumentation for, at sammensatte biobaserede konstruktioner kan finde bredere og nemmere anvendelse i etagebyggeri. Projektet skal bl.a. udføre 10 akkrediterede fuldskala-brandprøvninger, der efterfølgende vil være offentligt tilgængelige. Målet er at løsningerne skal kunne anvendes i alle brandklasser i byggerier op til mindst 4 etager - og muligvis højere i brandklasse 3 og 4.

Projektet er støttet af Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen via DBI’s resultatkontrakt.

Læs mere om Wood:UpHigh på realdania.dk og dbigroup.dk.