x

Når klimasikring og bæredygtig turismeudvikling går hånd i hånd

Artikel 3. april 2024

Vandet stiger, og det samme gør behovet for at tænke håndteringen af det med i planlægningen af vores kystområder, hvor der også er stor interesse i at udvikle turismen.

Denne artikel blev også bragt i Teknik & Miljø april 2024.

Af Henrik Lund, projektchef, Realdania

Bæredygtig turismeudvikling drejer sig om værdiskabelse for både besøgende og lokale. Om at bygge på stedets egenart, fordi det både styrker lokalsamfundet og oplevelsen hos den besøgende. Det handler om at udvide de rekreative muligheder til glæde for alle, om at skabe adgang til store naturoplevelser og samtidig beskytte naturen som den hovedattraktion, den er. Og ikke mindst skal vi forholde os til klimaforandringerne – både til ikke at forværre dem og til konsekvenserne af dem.

Oversvømmede havneområder, sommerhuse under vand og drivvåde kældre var nogle af konsekvenserne af stormene i efteråret 2023 – det mest regnfulde år nogensinde. Ingen kan længere være i tvivl om, at også Danmark rammes af mere ekstremt vejr som følge af klimaforandringerne.

Det til trods er vores mest udsatte kystområder også de mest attraktive grunde for grundejerne at sælge og for investorerne at udvikle. I mange af vores kystbyer, hvor fiskeriet og industrien er reduceret eller helt forsvundet, udgør havnearealerne ofte de mest attraktive grunde både til boliger og til turistformål, og sommerhusgrundene i de første rækker afsættes stadig for høje beløb trods stigende grund- og overfladevand.

Det kalder på en åben dialog om det skisma, at vandet både rummer herlighedsværdi og seriøse udfordringer. Dialogen er nødvendig for, at kommuner og private undgår forkerte investeringer på den korte bane, og for at vi på den lange bane ikke pålægger fremtidige generationer en umulig beskyttelses- og vedligeholdelsesopgave. En del af den dialog handler om, hvor og hvor længe vi skal beskytte os mod vandet, hvor vi skal leve med det og, hvor vi helt skal friholde arealer for bebyggelse.

Tænk i kombinerede løsninger

Det stigende vand fra hav, himmel og undergrund forsvinder ikke, men stadig flere kommuner formår at tænke håndteringen af vandet sammen med udviklingen af byernes rekreative funktioner. Uanset om strategien er at beskytte områder mod vandet med volde og diger, omdanne parker og sportsanlæg til midlertidige reservoirer for oversvømmelser eller lade lavtliggende drænede landbrugsarealer blive til vådområder med højere biodiversitet og mere offentlig adgang, så kan de rekreative muligheder tænkes med i strategier og løsninger til glæde for borgere og gæster.

Som filantropisk aktør er vi involveret i mange projekter af forskellig størrelse og kompleksitet. I Thyborøn arbejder en byfond og Lemvig Kommune sammen om at styrke bykvaliteten og byens infrastruktur i kombination med klimasikringen af byen og arealerne omkring Limfjorden.

En central del af Dragørs udviklingsplan er at styrke forlandets natur og rekreative værdi, samtidig med at det skal beskytte kysten. Og i Lemvig snor en højvandsmur foret med træbænke sig gennem havnen på en måde, der skaber rum for ophold og oplevelser – blandt andet en skatepark i international topklasse.

På havnen i Faaborg transformeres Tulips gamle slagteribygning til et kulturelt og gastronomisk centrum samtidig med, at den udgør en del af byens højvandssikring med dens høje sokkel i kombination med det omkringliggende hævede landskab. Faaborg er et eksempel på en by, hvor højvandssikringen er placeret inde på land mellem bygningerne og ikke langs havnens yderste kant. Det giver både mulighed for en rekreativ udnyttelse af højvandssikringen og medfører ikke meget dyre sluseløsninger omkring indsejlingen til havnen.

Rift om arealerne kræver planlægning

Der er stor interesse for at bygge langs vandkanten både i vores kystbyer og i det åbne land omkring vores sommerhusområder, og derfor har vi over hele landet støttet udviklingsplaner med fokus på turisme og med principper bl.a. om at beskytte og benytte naturen, om at bygge bæredygtigt samt om at koncentrere udviklingen omkring eksisterende byer, havne og bebyggelser og ikke at sprede dem i det åbne land. For der bliver stadig mere rift om arealerne til fødevareproduktion, udtagning af lavbundsjorder, biodiversitet, produktion af byggematerialer, energiproduktion, rekreation og turisme samtidig med, at det anvendelige areal reduceres af stigende grundvand og oversvømmelser.

Samtidig er det vigtigt, at planlægningen tager hensyn til de mennesker, der til daglig bor i vores kyst- og landområder, og at den har fokus på at sikre levedygtigheden i de mindre samfund ved at inddrage borgerne i planlægningen, ved at turismen også skaber lokale jobs, og ved at forbedringer f.eks. af byrum og de rekreative faciliteter både er til glæde for byens gæster og borgere.

Realdanias rolle

Vores opgave i Realdania er ikke kun at støtte projekter økonomisk, men også at indgå i samarbejder med kommuner og private aktører samt opbygge og dele vigtige erfaringer, så gode løsninger kan bruges af flere. Katalytisk filantropi er et begreb for dén tilgang. Og deling af viden og eksempler kan bidrage til at skabe bæredygtige løsninger, der både adresserer konkrete udfordringer og forbedrer rammer og muligheder.

Fakta

  • Vi har støttet udviklingsplaner med fokus på bæredygtig turismeudvikling ved den jyske Vestkyst og Østkyst, Sjælland og Øerne samt Fyn og Øerne. Projektet i Thyborøn er et realiseringsprojekt fra Udviklingsplan for Vestkysten.
  • Dragør er en af 19 danske kommuner, som har fået støtte fra Miljøministeriet og Realdanias partnerskab ’Byerne og det stigende havvand’ til at udvikle nye svar på, hvordan byerne skal møde vandet i fremtiden.
  • Transformationen af slagteribygningen og -grunden i Faaborg skal styrke bl.a. styrke øhavsturismen. Vi støtter projektet med 60 mio. kr. frem mod færdiggørelsen i 2026.