x

Grønt etagedæk med god akustik

Indeklimanyhedsbrev 14. marts 2023

Ny undersøgelse giver svar på overboens larm og byggeriets CO2. Systematiske test af 23 etagedæk i træ viser, at byggebranchen kan bygge mindre klimabelastende med biobaserede materialer – og stadig overholde akustikkravene.

Lyden af overboens barn, der hopper på stuegulvet kl. 5:30 om morgenen, er sjældent en rar måde at vågne på, og det er omvendt et stresselement for mange byboere at få klager fra den sure underbo. Vi bor tæt på hinanden i byerne, og det kommer vi til at blive ved med – både af hensyn til klimaet, men også fordi mange ønsker bylivet. Når vi bor så tæt, risikerer vi at gå hinanden på nerverne, og derfor er der de seneste år indført større opmærksomhed på krav til akustik i byggeriet.

For at lydisolere nok i etagebyggeriet bruger man ofte beton og mineraluld i etageadskillelserne, og samtidigt udgør etagedækket en stor del af byggeriets samlede kvadratmeter. Konsekvensen er, at ca. 15-20 % af en bygnings samlede CO2-aftryk er relateret til etagedækket. Hvis byggeriet skal gøres grønnere, er etagedækket derfor en vigtig bygningsdel at nytænke. Og dét er netop målet med projektet Fremtidens biobaserede etagedæk, hvor 23 forskellige etagedæk i træ er blevet lydtestet. Resultaterne har dannet udgangspunkt for det valgte etagedæk til forsøgsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ af Realdania By & Byg, der er ved at blive opført i Fredericia.

”Det her er et forsøg på at kombinere hensyn til indeklima og CO2 og vise branchen, hvordan vi kan løse kravene til akustik, men med et langt lavere CO2-aftryk,” siger Steffen Maagaard, der er markedschef for Bæredygtighed, Energidesign & Indeklima i MOE og leder af projektet.

Systematiske test i 1:1

Steffen Maagaard fra MOE undersøgte sammen med JaJa Architects og CG Jensen, hvordan man kan konstruere effektive, biobaserede etagedæk. Holdet lejede sig ind i DTU’s store akustiklaboratorie og byggede 23 dæk op ét efter ét, inklusive loft- og gulvopbygninger, for at lydteste dem i fuld størrelse. 

”Så det var reelle laboratoriemålinger af rigtige, fysiske opbygninger, og det var ret omfattende. Vi lavede mange kombinationer med forskellige lag for at teste effekten af de forskellige materialelag ift. performance,” fortæller han.

Hver justering ændrede lidt på lydbilledet. En træplade og en gipsplade fungerer f.eks. forskelligt akustisk, fordi de har forskellige tyngder og dermed forskellige svingninger, forklarer han. Holdet målte både trinlyd og luftlyd, som er de to parametre, der er angivet i bygningsreglementets krav til etageadskillelser. Luftlyden er f.eks. tale eller musik i et rum. Trinlyd kommer fra, at vi træder, løber eller hopper med eller uden sko på eller skubber stole rundt. Generelt er det trinlyd, der er sværest at reducere.  

“Noget, der overraskede os, var, at mange af de her lidt alternative opbygninger af ribbedæk og CLT-dæk performer på samme niveau, som hvad man normalt bygger med. Mange af dem ligger endda et stykke under grænseværdierne for akustik og har samtidig virkeligt nogle store CO2-besparelser,” siger han. 

Stort skridt på vejen

Undersøgelserne og deres resultater er ifølge Steffen Maagaard et stort skridt på vejen for hele branchen.

”Vi har vist, at der er nogle kombinationer, som kan opfylde akustikkravene og samtidig sænke CO2-udledningen drastisk i forhold til den måde, vi bygger på i dag. Hele brandproblematikken er dog f.eks. stadig et issue, vi skal have løst. Der er en masse sten i skoene, når vi skal bygge bæredygtigt, men vores projekt fjerner én af de sten,” siger han.

Økonomien skal også løses. Indtil videre er det nemlig dyrere at bygge med de alternative materialer. 

”Fordi mange af de nye løsninger består af mange lag, kræver de et større stykke arbejde håndværksmæssigt og er dermed også dyrere. Men det handler også om innovation. Markedet har innoveret inden for én løsning, huldæksløsningen, og den har vi innoveret helt i bund over mange årtier,” siger han og fortsætter:

”Vi har vist i de her 23 kombinationer, at man også kan bygge simplere med biobaserede materialer, end man måske troede. Nogle af løsningerne overperformer nemlig ligefrem. En bygherre kan derfor f.eks. tage vores løsning, der overperformer med 5 decibel i forhold til akustikkravet, og så pille nogle af de dyre lag væk og ende med alligevel at spare CO2.”

Solid pakke af evidens

Jørgen Søndermark, projektchef i Realdania By & Byg, er begejstret for den store akustiktest i Fremtidens biobaserede etagedæk og glæder sig til at realisere et biobaseret etagedæk i forsøgsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ.

”Forsøgsbyggeriet er jo der, hvor vi går hele vejen. Vi får mennesker til at flytte ind, der kan udtale sig kvalitativt om den oplevede lyd. Og vi får håndværkere til at etablere etagedækket og får derigennem værdifuld viden. Hvis vi f.eks. har gjort det svært at skrue dækket sammen, har vi en større risiko for, at der bliver skruet for lange skruer i, og så får vi lydgennemtrængning. Så der ligger en risiko i selve udførelsen. Derfor er det også vigtigt med et bygget projekt,” siger han.

”Der er jo heldigvis bygherrer i Danmark der gerne vil bidrage til den grønne omstilling, men som også famler lidt, fordi det er så komplekst. Med testene af de 23 biobaserede dæk og casebyggeriet får vi på det her område en meget solid pakke af evidens til branchen,” tilføjer han. 

Efterspørgsel hos bygherrerne 

I bygherreforeningen ser de med tilfredshed på, at der bliver eksperimenteret med forskellige løsninger på et kendt problem. For både bygherre- og driftsorganisationen er det vigtigt, at der findes løsninger, som overholder kravene til lydtransmissioner, konstruktionstyrker og brandsikring, men som samtidigt baner vejen mod mere bæredygtige materialetyper.

 ”Der er ingen tvivl om, at de bygherrer, som allerede nu sætter barren højt, vil efterspørge løsninger, der måske kan have en ekstra omkostning på den korte bane, men som giver mere tilfredse lejere og færre klager – og dermed driftsomkostninger på længere sigt. Resten af markedet vil så følge med i takt med at løsningerne bliver mere og mere konventionelle, og her kan udbredelse af viden fra demonstrationsprojekterne og om resultaterne af de forskellige tests bidrage til af fremme udviklingen – også tidsmæssigt,” siger Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen.

Læs mere om projektet: Lovende resultater kan bane vejen for grønnere lydisolering

Læs mere om udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ