x

Livscyklusvurderinger for historiske ejendomme

Bog

Udgivelsesdato
2022

Sideantal
64 sider

Forfatter(e)
Realdania By & Byg

For medlemmer af
Realdania Byg Klubben
79,00 kr.
(99,00 kr. for ikke-medlemmer )

Læg i kurv

Realdania By & Byg har gennem årene restaureret eller transformeret en lang række historiske bygninger og har siden 2019 arbejdet med livscyklusanalyser (LCA) af restaureringernes CO2-belastning. Publikationen formidler erfaringerne gennem interviews og caseartikler.

Bygninger, der holder længe, bidrager positivt til klimaregnskabet – og det er klimamæssigt bedre at restaurere eller transformere en gammel bygning end at bygge nyt. Sådan lyder den gennemgående konklusion, efter at Realdania By & Byg har gennemført livscyklusvurderinger – LCA – på hovedparten af selskabets ca. 60 istandsættelser af historiske ejendomme.

I tre interviewartikler i den nye publikation kan man læse om, hvordan Realdania By & Byg arbejder med en model for LCA, der er tilpasset restaurering, hvordan selve arbejdet med livscyklusvurderinger er udført, og hvordan selskabet nu integrerer livscyklusvurderinger i nye projekter og fremadrettet indarbejder data om løbende vedligehold og opvarmning af ejendommene.

Derudover præsenteres otte historisk og arkitektonisk betydningsfulde ejendomme, og hvordan de er restaureret eller transformeret. Caseartiklerne rummer tal og grafer med CO2-udledning og fleksioner over, hvad der fungerer godt, og hvad der eventuelt kunne have været gjort anderledes.

”Livscyklusvurderinger for historiske ejendomme” ligger i umiddelbar forlængelse af ”Energiforbedring i historiske bygninger” fra 2021.