x

Det gavner klimaet at holde liv i gamle bygninger

Pressemeddelelse 28. juni 2022

Realdania By & Byg har restaureret eller transformeret en lang række historiske bygninger og har senest gennemført livscyklusanalyser af restaureringernes CO2-belastning. Selskabet deler nu ud af erfaringerne i en ny publikation.

Bygninger, der holder længe, bidrager positivt til klimaregnskabet – og det er klimamæssigt bedre at restaurere eller transformere en gammel bygning end at bygge nyt. Sådan lyder den gennemgående konklusion, efter at Realdania By & Byg har gennemført livscyklusvurderinger – LCA – på hovedparten af selskabets ca. 60 istandsættelser af historiske ejendomme.

Her er de CO2-mæssige konsekvenser af restaureringsvalgene – fra fremstilling af de anvendte materialer til deres bortskaffelse en gang i fremtiden - regnet med, og nu arbejder Realdania By & Byg videre med også at integrere data om løbende vedligehold og opvarmning af bygningerne. Metoderne og erfaringerne er netop gjort tilgængelige for bygningsejere og andre interesserede i publikationen ”Livscyklusvurderinger for historiske ejendomme”.

Skærper fokus på CO2-udledninger

- Med den nye publikation vil vi gerne inspirere andre til at overveje muligheden for at give en gammel bygning et løft frem for at rive ned og bygge nyt – og når man nu skal sætte en bygning i stand, at bruge LCA til at tænke CO2-udledningen ind i det samlede billede og på den måde skærpe klimabevidstheden, siger adm. direktør Peter Cederfeld fra Realdania By & Byg.

Livscyklusvurderingerne er baseret på miljøvaredeklarationer for de anvendte materialer kombineret med Realdania By & Bygs egne arkivalier fra restaureringer og transformationer i de sidste knap tyve år. Der er i dag udviklet standarder for LCA i forbindelse med nybyggeri, og ved brug af en justeret model, som Aalborg Universitet BUILD har hjulpet med at tilpasse bygningsrestaurering, er det samlede CO2-aftryk ved hver enkelt istandsættelse beregnet.

Gevinster og lærepenge illustreres i konkrete cases

I tre interviewartikler i den nye publikation kan man læse om, hvordan Realdania By & Bygs model for LCA på restaureringer er justeret til, hvordan selve arbejdet er udført, og hvordan selskabet nu integrerer livscyklusvurderinger i nye projekter og fremadrettet indarbejder data om løbende vedligehold og opvarmning af ejendommene.

Derudover præsenteres otte historisk og arkitektonisk betydningsfulde ejendomme, og hvordan de er restaureret eller transformeret. Selve livscyklusvurderingerne er en nyere praksis i forbindelse med Realdania By & Bygs handlingsplan for samfundsansvar, og derfor rummer præsentationerne mest bagudretterede fleksioner over, hvad der fungerer godt, og hvad der eventuelt kunne have været gjort anderledes.

Man kan blandt andet læse om, hvordan brugen af genbrugsmursten medførte en CO2-besparelse på Hindsgavl Slot og samtidig bidrog til den historiske atmosfære – eller hvordan en gammel garagebygning ved Dyrehave Mølle i Nyborg er transformeret til to nye boliger og har udløst en gevinst for klimaet sammenlignet med at bygge nye boliger.

Andre gange koster det lærepenge - også i klimaregnskabet, når man eksperimenterer sig frem, som i restaureringen af arkitekten Edvard Heibergs eget hus. Her lykkedes et forsøg på at udvikle en prototype til forsatsvinduer i funkishuse ikke efter hensigten, og vinduerne måtte kasseres.

Realdania By & Bygs LCA’er peger også på, at ikke alting er så enkelt, som det kan lyde. På Højgården på Sejerø er der lagt et smukt nyt stråtag, og selvom det havde været utænkeligt at lægge en anden type tag på gården, har Realdania By & Byg alligevel foretaget en teoretisk sammenligning med tegltag. Her viser det sig, at stråtag trods naturmaterialet ikke nødvendigvis altid er mest CO2-venligt – særligt ikke, hvis tækkerørene skal importeres fra fjerne lande.

De øvrige restaureringer, man kan læse om i publikationen, er Marskgården Højergaard, PH’s eget hus i Gentofte, Jørn Utzons Romerhus i Helsingør og statshusmandsbruget i Skovbølling. Som alle andre bygninger i Realdania By & Bygs portefølje er de købt, restaureret eller transformeret for herefter at blive lejet ud til nutidig brug på et økonomisk bæredygtigt grundlag.

Realdania By & Byg udgav i 2021 en publikation om erfaringerne fra energieffektiviseringer af historiske ejendomme, og den nye publikation ligger i umiddelbar forlængelse heraf. 

”Livscyklusvurderinger for historiske ejendomme” kan downloades gratis eller købes i trykt form for 49 kr. på www.Realdaniabyogbygklubben.dk.

 
Dyrehave Mølle

Dyrehave Mølle

Ejendommen Dyrehave Mølle udgør et samlet kulturmiljø, som et væsentligt arkitektonisk vidnesbyrd om udviklingen af Danmark fra landbrugssamfund til videnssamfu...

Se projekt

Edvard Heibergs eget hus

Edvard Heibergs eget hus

Edvard Heibergs eget hus kendes som Nordens første funkisvilla. Men det er ikke blot et hus – det er en vision og et varsel om en ny tid. Huset er fredet og ind...

Se projekt

Hindsgavl slot

Hindsgavl slot

Hindsgavl Slot er et helstøbt arkitekturhistorisk herregårdsanlæg, der står som vidnesbyrd om de danske herregårdes rolle og udvikling i århundreder.
Ejendo...

Se projekt

Højgården på Sejerø

Højgården på Sejerø

Højgården på Sejerø er et meget sjældent eksempel på en særlig egnsbyggeskik - sidebåndsbindingsværk - der var fremherskende i Vestsjælland frem til 1900-tallet...

Se projekt

Marskgården i Højer

Marskgården i Højer

Marskgården i Højer omfatter en lille samling af historiske huse Et 200 år gammelt stuehus fra en af byens marskgårde, en tyskinspireret villa fra 1906 og en la...

Se projekt

PH's eget hus

PH's eget hus

Provokatøren, lampemageren og arkitekten PH’s hus til sig selv er bygget i 1937. Huset, der er opført af betonbyggesten, var et opgør med traditioner, konventio...

Se projekt

Romerhuset

Romerhuset

Romerhusene omfatter i alt 60 gårdhavehuse, hvoraf Realdania By & Byg ejer et. Husene er tegnet af arkitekten Jørn Utzon og er et foregangseksempel på boligbeby...

Se projekt

Statshusmandsbruget i Skovbølling

Statshusmandsbruget i Skovbølling

Statshusmandsbruget i Skovbølling er et yderst velbevaret eksempel på et husmandssted opført i 1930'erne via statslån og i stilen Bedre Byggeskik. Huset er et s...

Se projekt