x

Første spadestik på CO2-venlige udviklingsbyggerier

Pressemeddelelse 15. november 2022

Interessen var stor, da Realdania By & Byg i går kunne tage de første spadestik til to af flere CO2-venlige udviklingsbyggerier, som de kommende år skyder op i Kanalbyen i Fredericia. Som en understregning af CO2-venligheden blev der samtidig plantet to træer på byggearealet.

Der var tætpakket i det store telt midt på det nye vejstykke i Kongenstræde i Fredericia, da Realdania By & Byg i går sammen med Fredericias borgmester kunne tage første spadestik til en række nye udviklingsbyggerier, dvs. nye etageejendomme, som på hver deres måde skal inspirere byggebranchen til, hvordan man kan gøre nybyggeri så CO2-venligt og effektivt som muligt. 

Også mange naboer, lokalpolitikere og ansatte fra Fredericia Kommune samt projekternes samarbejdspartnere var mødt frem for at høre mere om de nye udviklingsbyggerier, som skal opføres side og side langs det nye vejstykke i Kongensstræde i Fredericia og give ny viden til den grønne omstilling.

- Ti procent af Danmarks CO2-udledning stammer fra produktion af byggematerialer og fra bygge- og anlægsprocessen. Derfor er både branchen selv, rådgivere, myndigheder og forskere lige nu meget optaget af, hvordan byggeriet bedst kan bidrage til den grønne omstilling. I Realdania By & Byg vil vi gerne supplere med praktiske erfaringer. Med afsæt i viden og forskning vil vi i de kommende år opføre en række udviklingsbyggerier med fokus på CO2-reduktion og effektive byggeprocesser. Bygningerne samler vi her i Kongensstræde i Kanalbyen under overskrifterne ”MiniCO2 Etagehusene” og ”Det effektive byggeri”, lød det bl.a. fra Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld, da han bød de mange gæster velkommen.

To nye træer i stedet for et spadestik

Med gårsdagen spadestik blev det første af MiniCO2 Etagehusene skudt i gang, nemlig en etageejendom, som skal bygges mest muligt af træ, og første indenfor kategorien Det effektive byggeri, som skal opføres med størst mulig effektivitet under selve byggeprocessen. Og ganske symbolsk blev der i stedet for de traditionelle spadestik plantet to træer på arealet, hvor de nye bygninger snart begynder at skyde op.

Også Fredericias borgmester, Steen Wrist, glædede sig over de første spadestik, som markerer, at byen nu skal danne ramme om en række udviklingsbyggerier, hvor nye løsninger og ny viden testes for at afsøge muligheder, som ikke på forhånd er kendte. Der kan trækkes megen læring ud af disse udviklingsbyggerier, som dermed kan være med til at danne spydspids i den grønne omstilling af byggebranchen og inspirere andre bygherrer i Danmark, pointerede borgmesteren.

Flere udviklingsbyggerier på vej

Over de kommende år vil Realdania By & Byg opføre flere udviklingsbyggerier. Det næste under overskriften MiniCO2 Etagehusene er allerede planlagt, nemlig med tegl som det primære byggemateriale.

Byggerierne vil have fokus på CO2-besparende materialer og effektivitet i byggeprocessen. Fejl, mangler og dårlige processer er nemlig også anledning til megen spild af ressourcer, som både belaster økonomi, klima og miljø.

- Gennem tiden har Realdania By & Byg gennemført 15 udviklingsbyggerier, hvor vi har arbejdet med at sætte forandring indenfor byggeriet på formel og vise nye veje for nybyggeri. Byggerierne skal være med til at samle den eksisterende viden i branchen, afprøve den i praksis og omsætte den til nye konkrete løsninger og erfaringer – alt sammen i tæt samarbejde med forskningsmiljøer, byggebranchen, rådgivere og entreprenører. Alle udviklingsbyggerier har som mål et om at fremme et sundt, effektivt og klimamæssigt bæredygtigt byggeri, påpegede Peter Cederfeld ved gårsdagens første spadestik.

FAKTA

Realdania By & Bygs udviklingsbyggerier i Fredericia
Realdania By & Byg opfører som bygherre en række etageejendomme til udlejningsboliger i Kongensstræde i Kanalbyen i Fredericia. 

Byggerierne bruges til at undersøge, hvor meget CO2-udledningen kan reduceres ved brug af forskellige materialer, og hvordan byggeprocessen kan gøres mere effektiv og ressourcebesparende. Den viden, som Realdania By & Byg samler op, vil blive formidlet til byggebranchen og andre interesserede. De første erfaringer bliver allerede videreformidlet i foråret ved to erhvervsarrangementer – hhv. den 23. januar i København og den 2. februar i Aarhus (læs mere på www.realdaniabyogbygklubben.dk/byggeri).

I første omgang opføres to såkaldte MiniCO2 Etagehuse i hhv. træ og tegl samt et etagehus, som under overskriften ”Det effektive byggeri” skal undersøge, hvordan digitale værktøjer kan bidrage til at effektivisere byggeprocessen og undgå spild, fejl og mangler.

De nye boligejendomme kommer til at ligge på rad og række i Kongensstræde. De bliver hver især i fem etager og kommer til at indeholde fire boliger til udlejning og mulighed for en mindre studiebolig i stueetagen.

De nye etagehuse skal opføres til bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld og samtidig leve op til gængse forventninger til komfort og praktisk indretning af moderne boliger.

Realdania By & Byg er samtidig ejer af Kanalbyen i Fredericia sammen med Fredericia Kommune.