x

Etagehuse i Fredericia skal finde svar på byggebranchens udfordringer

Pressemeddelelse 18. november 2022

Realdania By & Byg fortæller i november-nummeret af Teknik & Miljø om de nye udviklingsbyggerier i Fredericia, som netop er gået i gang med fokus på at gøre nybyggeri så CO2-venligt og effektivt som muligt:

Hvilke materialer skal vi bygge med i fremtiden for at udlede mindre CO2, og hvordan undgår vi fejl, mangler og spild i byggeriet? Det skal nu belyses i Fredericia, hvor Realdania By & Byg opfører en række forsøgsbyggerier, der skal give konkret viden og inspiration til byggebranchen.

Af adm. direktør Peter Cederfeld, arkitekt og projektleder Jørgen Søndermark og projektchef Peter Fangel Poulsen, Realdania By & Byg.

Byggebranchen er i dag blandt de største CO2-udledere på verdensplan, og både branchen selv, rådgivere, myndigheder og forskere er optaget af, hvordan byggeriet bedst kan bidrage til den grønne omstilling. Det handler om valg af materialer og byggeteknik, og det handler om at undgå spild af materialer, fejl i byggeriet og unødigt tids- og ressourceforbrug i byggeprocessen.

Hvordan alt dette bedst gøres, bliver der løbende skabt ny viden om. Realdania By & Byg vil nu med afsæt i aktuel viden og forskning supplere med praktisk erfaring fra byggeeksperimenter i 1:1. Derfor opfører vi over de kommende år en række boligbyggerier, der ud fra hver sit særlige fokus skal belyse forbedringspotentialer i hele byggeriet.


De kommende huse er alle etagebyggerier med boliger til udlejning, og de kommer til at ligge side om side i byudviklingsområdet Kanalbyen i Fredericia, i overgangen til fæstningsbyens historiske bymidte. Som forsøg betragtet er byggerierne inddelt i to kategorier, hvor den ene under overskriften ”MiniCO2 etagehusene” undersøger, hvordan CO2-aftrykket kan reduceres gennem bæredygtige materialer og løsninger. Den anden kategori – ”Det effektive byggeri” - ser på, hvordan materialeforbrug, fejl og spild i byggeprocessen kan minimeres, og byggeprocessen gøres mere effektiv.

Sammenligning på tværs

Det første MiniCO2 etagehus skal bygges så meget som muligt i træ. Lige ved siden af skal der i de kommende år opføres et hus mest muligt i tegl. På den måde vil vi undersøge, hvor meget CO2-aftrykket kan reduceres ved brug af henholdsvis træ og tegl, og senere kan byggerier i andre materialer komme til. Realdania By & Byg kan her bygge videre på erfaringer fra projektet MiniCO2-husene, hvor vi i 2013-14 opførte seks enfamiliehuse i Nyborg med hver sin tilgang til CO2-nedbringelse.

MiniCO2 etagehusene i Fredericia skal således pege på, hvilke materialer vi med fordel kan bygge med i fremtiden i det nybyggeri, som vi næppe helt kan undgå. Det er dog ikke hovedformålet at udpege et ”vindermateriale” men at lave en nuanceret empirisk undersøgelse af materialernes performance mere bredt. Det handler også om at belyse potentialet for forbedring ved brugen af mere CO2-tunge materialer og at se på en lang række konkrete aspekter ved brug af de enkelte materialer, som fx hvordan hensyn til akustik, indeklima, boligens overflader eller æstetik spiller ind.

Af hensyn til sammenligningen på tværs er det helt centralt, at det er huse i samme format, som opføres under de samme rammevilkår:

For det første er der lovgivningens rammer, hvor husene skal leve op til de ekstra omfattende krav, der stilles til byggerier i fem etager eller mere. Derudover skal alle bygningerne opføres til bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld, og endelig skal de leve op til gængse forventninger til komfort og praktisk indretning af moderne boliger, som skal lejes ud på markedsvilkår.

Selvom husene er eksperimenterende og ambitiøse, er der ikke tale om boligbyggerier, som arkitektonisk eller indretningsmæssigt skiller sig ud. Det skyldes, at husene netop skal kunne tjene som sammenligningsgrundlag for byggeprojekter bredt set. Og selvom alle Realdania By & Bygs byggerier i Fredericia er boliger, vil etageejendommenes udfordringer på mange måder også kunne overføres til fx institutions- og erhvervsbyggeri.

Potentialet i effektivisering

Snart stikker Realdania By & Byg spaden i jorden til endnu et byggeri, der skal være med til at gøre byggebranchen klogere, nemlig ”Det effektive byggeri”. Det skal belyse, hvordan brugen af digitale værktøjer kan bidrage til at minimere materialeforbrug og undgå fejl, mangler og spild i byggeprocessen og gøre den mere effektiv. 

Dette og kommende huse i samme kategori skal gøre byggebranchen klogere på potentialet i at effektivisere byggeprocessen af hensyn til tid, økonomi og ressourcer – og også her bliver der fokus på, hvordan CO2-udslippet kan minimeres. Der er nemlig meget overflødig CO2-udledning i byggeriet, som skyldes procesfejl som fx spild af materialer. 

Som et yderligere aspekt i det samlede undersøgelsesdesign kan de to slags forsøgsbyggerier styrke hinanden indbyrdes, nemlig ved at fungere som hinandens kontrolgruppe. Når vi sammenligner, hvor langt vi kan nå ned CO2-mæssigt med det ene og det andet materiale, kan de ”effektive byggerier” således tjene som eksempler på huse, hvor der ikke har været specifikt fokus på brugen af materialer, men derimod de digitale værktøjer og integrerede samarbejdsprocesser.

De enkelte forsøgsbyggerier sættes i gang ét for ét, og foreløbig er de første tre besluttet. Realdania By & Byg vil løbende orientere om resultaterne og den læring, der kommer ud af dem, og undervejs vil vi invitere byggebranchen ”ind i maskinrummet” i håb om, at forsøgene og deres resultater kan give input og inspiration til at træffe bæredygtige valg.

Hør mere om forsøgsbyggerierne

De første erfaringer fra forsøgsbyggerierne bliver delt ved erhvervsarrangementer, som Realdania By & Byg inviterer til, næste gang den 23. januar 2023 i Aarhus. Man kan også følge både MiniCO2 etagehusene og Det effektive byggeri på Realdania.dk og LinkedIn.


Fakta

Gennem forsøgsbyggerier afprøver Realdania By & Byg ny viden i praksis og udvikler nye løsninger ved at aktivere viden fra forskningsmiljøer, byggebranchen, rådgivere og entreprenører.

Andre eksempler er blandt andet Sunde Boliger med fokus på indeklima, det energieffektive Bolig+ og seniorbofællesskabet Havtorn i Naturbydelen i Ringkøbing.

Aktiviteten indgår som en del af foreningen Realdanias fokus på at fremme et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri.