x

Tilbageblik: 20 år, 2.000 arrangementer og 200.000 gæster

Artikel 30. november 2023

Året er ved at rinde ud, og snart udkommer Realdania By & Bygs ’Årbog’, som i ord og billeder kigger tilbage på året 2023 og på de tyve år, der er gået, siden Realdania By & Byg blev stiftet. I alle årene har formidling spillet en central rolle, og gennem tiden er det blevet til flere end 2.000 arrangementer og knap 200.000 gæster.

Julen er traditionernes tid – også når det gælder Realdania By & Bygs ’Årbog’, som udkommer hvert år i december måned med et tilbageblik på årets begivenheder og højdepunkter. Året 2023 er samtidig tyveåret for stiftelsen af Realdania By & Byg, og i den anledning bringes i dette års årbog også en række interviewartikler, som ser tilbage på tyve år med filantropi, forretning og formidling, tyve år med drift, vedligehold og udlejning samt tyve år med formidling og fortælling.

Lige siden Realdania By & Byg blev stiftet for 20 år siden, har formidling og fortælling spillet en væsentlig rolle. Årbogen er en del af denne formidling, og sammen med mange andre bøger, artikler, film, foredrag osv. er bogen med til at udbrede viden, erfaringer og fortællinger.

I de seneste 15 år har Realdania By & Byg Klubben desuden åbnet døre over hele landet og inviteret klubmedlemmer til arrangementer og rundvisninger i de ejendomme, som Realdania By & Byg har restaureret, transformeret og bygget helt fra bunden, og i de nye bydele, som er blevet udviklet.

Flere end 2.000 arrangementer og knap 200.000 gæster er det blevet til i tidens løb, og alle steder har fagfolk bidraget til oplevelserne med viden om de forskellige ejendomme og bydele og med fortællinger om vores fælles bygningsarv; både den arv, som har dybe historiske rødder, og den arv, som først lige er begyndt at spire.

Oplevelser i dansk bygningskultur

Gennem årene har formidlingen udviklet sig; senest er paletten udvidet med online-rundvisninger.
Her transmitterer Realdania By & Byg Klubben udsendelser live fra arkitektur over hele landet direkte hjem til seerne ved skærmen. Med online-rundvisningerne og andre digitale oplevelser har Realdania By & Byg Klubben skabt endnu flere muligheder for at gå på opdagelse i dansk bygningskultur. 

Hertil kommer alle de arrangementer, som finder sted ude i landet. Her kommer Klubbens medlemmer indenfor i enestående historiske huse, følger igangværende restaureringer, oplever ny arkitektur og udviklingsbyggerier, besøger nye bydele og møder Realdania By & Bygs arkitekter og fagfolk, som fortæller historierne bag husene og projekterne.

Sidst på året modtager medlemmerne årets Årbog som en lille julegave. I Årbogen samles en buket af årets begivenheder, og i ord og billeder sættes fokus på bevaring og udvikling af over 500 års dansk bygningskultur. 

Arrangementer og begivenheder i 2023

I ’Årbog 2023’ bliver læserne bl.a. inviteret med indenfor i arkitekt Vilhelm Lauritzens eget hus, som Realdania By & Byg købte for et år siden, og med indenfor i ingeniør Varmings eget hus, som flere end 1.600 gæster stod i kø for at opleve i februar 2023. 

Også i efteråret var der stort rykind i et af Realdania By & Bygs huse. Da værftgården Nørre Sødam efter tre års restaurering blev indviet med åbent hus i oktober, kom folk fra nær og fjern for at opleve denne sjældne bygningstype, som på dansk jord kun findes i Tøndermarsken; en gårdtype, som i sin tid blev bygget på værfter, dvs. kunstigt skabte forhøjninger, som i den flade marsk skulle beskytte mennesker og dyr mod oversvømmelser og stormfloder.

I 2023 tiltrak også Realdania By & Bygs udviklingsbyggerier sig stor opmærksomhed, bl.a. i Kanalbyen i Fredericia, hvor fagfolk på nærmeste hold har fået indblik i, hvordan etagebyggerier kan bygges mindre CO2-tungt, mere effektivt og samtidig inden for en almindelig anlægsøkonomi. 

Også fire af de råd-, ting- og arresthuse, som Realdania By & Byg gennem årene har restaureret, fik i årets løb særlig opmærksomhed – tilmed landsdækkende opmærksomhed. Det skete, da PostNord som et smukt blikfang på et nyt frimærkeark valgte at afbillede råd-, ting- og arresthusene i Store Heddinge, Vordingborg, Thisted og Fredericia.