x

Realdania By og Byg opfører to CO2-venlige udviklingsbyggerier

Pressemeddelelse 28. januar 2021

Behovet for at reducere CO2-aftrykket i byggeriet er stort. Derfor sætter Realdania By & Byg nu skub i to forsøgsbyggerier, som skal vise nye veje for mere CO2-venligt etagebyggeri. Selskabet har netop indgået aftale med Kanalbyen i Fredericia om køb af byggegrunde. Byggerierne forventes at gå i gang i slutningen af 2021.

Det er ikke to helt almindelige etagebyggerier, som i slutningen af året går i gang i Kanalbyen i Fredericia. Byggerierne, som begge skal rumme boliger, skal på hver deres måde inspirere byggebranchen til, hvordan man kan gøre nybyggerier så CO2-venligt og effektive som muligt.

Mens det ene byggeri, som opføres i træ, handler om at bygge så CO2-venligt som muligt, handler det andet om skabe mere effektive byggeprocesser i byggeriet via digitale værktøjer, så ressourceforbrug og -spild i byggeprocessen nedbringes. At de to byggerier opføres på samme tid og sted skal blandt andet gøre det nemt for byggebranchen at besøge byggerierne undervejs og til slut.

I de kommende år forventes kravene til mere bæredygtigt byggeri at blive ganske omfattende. Ved at igangsætte to forsøgsbyggerier med fokus på CO2-reduktion og effektive byggeprocesser ønsker vi at samle den eksisterende viden i branchen, afprøve den i praksis og omsætte den til nye konkrete løsninger, der kan bidrage til, at den grønne omstilling i byggeriet kan bevæges fremad.

Peter Cederfeld adm. direktør i Realdania By & Byg


De to forsøgsbyggerier udspringer af Realdanias filantropiske mål om at fremme et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri.

Hvordan kan vi bygge mere CO2-venligt?

Både i Danmark og i udlandet er der en intens debat i byggebranchen om materialers CO2-aftryk. Træ er et CO2-venligt alternativ til traditionelle byggematerialer, og træhuse oplever en stigende interesse. Også etagebyggeri i træ er i vækst - dog primært i udlandet. Med forsøgsbyggeriet ”MiniCO2 Etagehus TRÆ” ønsker Realdania By & Byg at bidrage med øget viden om, hvordan det er muligt at bygge etagebyggeri i træ til boligformål med mindst mulig CO2-udledning. Samtidig skal projektet vise, hvordan CO2-aftrykket kan reduceres ved at udvikle nye løsninger, der optimerer træs forskellige egenskaber.

Etagebyggeriet opføres som et ”monomaterielt hus” – dvs. træ benyttes som materiale i så mange af etagebyggeriets dele som muligt. Derudover bliver der udført transparente og fuldt omfattende levetidsberegninger, ligesom træ som materiale bliver vurderet ud fra en række kvalitetsparametre som for eksempel konstruktion, arkitektur, indeklima, fleksibilitet, brand, råd, tilgængelighed af ressourcer og byggetid. For at kunne sammenligne med tilsvarende byggerier i andre materialer som beton og tegl, vil der blive stillet krav til træbyggeriet, som matcher de øvrige materialers styrker. Et eksempel kunne være et skærpet krav til trinlyd, hvor træbyggeri kan være lidt udfordret.

Hvordan kan vi bygge mere effektivt?

Spild, svigt, fejl og mangler i byggeriet udgør en betragtelig økonomisk og miljømæssig udfordring for byggebranchen. Derfor skal forsøgsbyggeriet ”Det effektive byggeri” være med til at give svar på, hvordan digitale løsninger og værktøjer kan bidrage til at skabe en mere effektiv byggeproces.

At opføre byggeri er en kompleks samarbejdskæde med mange involverede parter lige fra rådgivere og materialeproducenter til mindre håndværksvirksomheder og store entreprenørvirksomheder. Med mange parter involveret i processen lige fra projektering til drift kan der opstå fejl og mangler undervejs.
Det skaber mere værdi at kunne færdiggøre et byggeri lidt hurtigere, og samtidig give nye beboere oplevelsen af, at det hele bare virker ved indflytningen. Ved at være præcise, både når man tilrettelægger og bygger, passer man også bedre på ressourcerne, hvilket gavner både miljøet og økonomien.

Videndeling og showcases

MiniCO2 etagebyggeriet i træ og forsøgsbyggeriet ”Det effektive byggeri” skal aktivere viden fra forskningsmiljøer, byggebranchen, rådgivere og entreprenører ud fra en målsætning om at minimere CO2-aftrykket i nybyggeri og gøre byggeprocesserne mere effektive, og begge projekter skal fungere som showcases for nye måder at gøre byggeri mere CO2-venligt og effektivt på.

Erfaringerne og de nye løsninger stilles til rådighed for alle interesserede, så de nemt kan bruges i andre byggerier. Undervejs i projektet vil det også være muligt at besøge de to byggerier og høre mere om projekterne og de hidtidige erfaringer.

Frem til igangsættelsen af byggerierne i efteråret vil begge projekter have fokus på at udforme projektprogram og forsøgsdesign samt rådgivervalg.

Fakta om byggerierne i Kanalbyen

  • Projektområdet ligger på kanten af den historiske bystruktur i Fredericia og er del af den nye bydel Kanalbyen. De to bygninger bliver på hver 600 etagemeter i 5 etager og kommer til at ligge på den nye vej ”Kongensstræde”.

  • De to forsøgsbyggerier tager afsæt i Realdanias filantropiske strategi og mål om at fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri.

  • Begge etagebyggerier i Kanalbyen bliver DGNB Guld-certificerede. Certificeringen er med til at sikre fokus på holistisk bæredygtighed og evaluerer hele bygningens livscyklus. Dette betyder, at der arbejdes ud fra en helhedsorienteret og fleksibel tilgang, der tilgodeser bygningens samlede bæredygtige formåen.

  • Hvorfor etagebyggeri? Realdania By & Byg har tidligere gennemført forsøgsbyggeriet ”Mini-CO2 Husene i Nyborg” med fokus på enfamiliehuse. Et fritliggende enfamiliehus i et til to plan rummer væsentligt færre udfordringer end etageejendomme, og udfordringerne i de nye projekter kan derfor bedre overføres til fx institutions- og erhvervsbyggeri, hvorved muligheden for at skalere viden og de udviklede løsninger forøges markant. Hertil kommer, at MiniCO2-etagebyggeriet presser træs ydeevne væsentligt mere; med væsentligt strengere brand- og flugtvejskrav, en oftest sværere tilgængelig byggeplads, indlysende større konstruktive udfordringer etc. Værdien af udviklings- og innovationsarbejdet i projektet for den samlede byggebranche er derfor også større.

  • Begge byggerier forventes færdigopførte i 2022, hvorefter de vil blive solgt.

 


Om Realdania By & Byg

Realdania By og Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Selskabet fører Realdanias mission om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet. Det sker gennem ejerskab af bygninger og ejerskab af arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret ca. 60 historiske huse, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri samt fire store projekter inden for by- og arealudvikling.
Læs mere om Realdania By & Byg

Om Kanalbyen

Kanalbyen i Fredericia er et ambitiøst byudviklingsprojekt ved havnen i Fredericia - midt i Trekantområdet og i hjertet af Danmark. Fuldt udbygget, skal Kanalbyen rumme op mod 2.800 arbejdspladser og 1.200 boliger, nye kanaler, kultur, detailhandel og meget mere.

Kanalbyen i Fredericia udvikles i partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania By & Byg.
Læs mere om Kanalbyen

MiniCO2 Etagehus DIGITAL

MiniCO2 Etagehus DIGITAL

Hvordan kan man gentænke byggeriets processer med fokus på at minimere ressourceforbrug og CO2 udslip? Med MiniCO2 Etagehus DIGITAL belyser Realdania By & Byg, ...

Se projekt

Udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ

Udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ

Udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ skal bidrage med øget viden om, hvordan det er muligt at bygge etagebyggeri til boligformål med mindst muligt CO2-udled...

Se projekt

Mini CO2 Etagehus PRÆFAB

Mini CO2 Etagehus PRÆFAB

Med MiniCO2 Etagehus PRÆFAB vil Realdania By & Byg undersøge, om maksimal anvendelse af præfabrikerede moduler kan mindske fejl og nedbringe ressourceforbrug i ...

Se projekt

MiniCO2 Etagehus BETON

MiniCO2 Etagehus BETON

Etagehuset i beton er det tredje udviklingsbyggeri, som Realdania By & Byg opfører under navnet ’Mini CO2 etagehusene’. Projektet sætter fokus på, hvordan man k...

Se projekt

Udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TEGL

Udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TEGL

Etagehuset i tegl er det andet udviklingsbyggeri under navnet Mini CO2 etagehusene, som Realdania By & Byg har igangsat i Kanalbyen i Fredericia. Hvor det først...

Se projekt

MiniCO2 Etagehusene

MiniCO2 Etagehusene

Realdania By & Bygs MiniCO2 Etagehuse i Fredericia er sat i verden for at finde nye veje til at nedbringe ressourceforbrug og CO2-udslip i byggeri af etageejend...

Se projekt

MiniCO2 materialehusene <br/>TRÆ, TEGL og BETON

MiniCO2 materialehusene
TRÆ, TEGL og BETON

Hvilke materialer skal vi bygge med, hvis vi skal reducere klimaaftrykket fra nybyggeri og samtidig bygge funktionelle og komfortable boliger? Det undersøger Re...

Se projekt

MiniCO2 proceshusene <br/>DIGITAL og PRÆFAB

MiniCO2 proceshusene
DIGITAL og PRÆFAB

Hvordan kan man gentænke byggeriets processer med fokus på at minimere ressourceforbrug og CO2-udledning? To udviklingsbyggerier vil belyse, hvordan planlægning...

Se projekt