x

Datidens embedsboliger:
I audiens hos amtmanden

Pressemeddelelse 17. februar 2022

Engang var embedsboliger en integreret del af mange erhverv; i dag er embedsboligerne langt færre. En af historiens fremtrædende embedsboliger er bevaret i Hjørring, nemlig den fornemme Amtmandsbolig, der blev opført i 1910 og restaureret af Realdania By & Byg for år tilbage. Den 21. marts er der onlinerundvisning i de statelige gemakker.

Amtmanden, arrestforvalteren, stationsforstanderen, fyrmesteren, havnemesteren og ledvogteren.

Det lyder som persongalleriet fra den klassiske ”Matador”-serie, og de fine titler kunne såmænd sagtens stamme derfra. De hører en svunden tid til, og de repræsenterer nogle af datidens agtværdige funktioner, og uagtet deres forskellighed havde disse embeder i mange tilfælde én ting til fælles: Alle embeder var tilknyttet en tjeneste- eller embedsbolig, som blev stillet til rådighed under udførelsen af embedet, og som skulle fraflyttes, når ansættelsen ophørte.

 

Embedsboliger med døgnbemanding

Amtmanden boede selvfølgelig i en amtmandsbolig. Arrestforvalteren havde egen bolig i samme bygning som arresten og var nærmeste nabo til de indsatte. Stationsforstanderen boede typisk øverst i sin stationsbygning, mens fyrmesteren boede nederst i sit fyrtårn eller tæt derved. Havnemesteren havde bolig tæt ved havnekontoret og havnen, og ledvogteren boede i ”bomhuset” kun få meter fra den jernbaneoverskæring, han skulle bevogte, og de bomme og led, han skulle åbne og lukke.

I dag er langt de fleste af ”Matador”-titlerne og dermed også embedsboligerne nedlagt. I takt med udviklingen af tekniske, digitale og mobile løsninger er det ikke længere nødvendigt med døgnbemanding på disse poster.

Nutidens fængselsledere bor ikke længere dør og dør med de indsatte. Havnefogederne har ikke længere behov for havneudsigt fra deres køkkenvindue. Bevogtningen af landets jernbaneoverskæringer sker automatisk, og embedet som amtmand eksisterer slet ikke længere; det blev nedlagt i 2007 som følge af strukturreformen. Hjørring Amt blev ved amtsreformen i 1970 indlemmet i Nordjyllands Amt og dermed ophørte Amtmandsboligen i Hjørring som embedsbolig.

Opholdsstuen under amtmandens tid

Opholdsstuen under amtmandens tid

Interiørbillede fra opholdsstuen i den nye Amtmandsbolig fra perioden 1910-13. For enden på sit kontor ses amtmanden siddende i en lænestol.

(Foto: Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum)

Embedsboliger i Realdania By & Byg-samlingen

Mens mange af titlerne og embederne altså for længst er gået i glemmebogen, så findes mange af de tidligere embedsboliger stadig rundt om i landet. Nogle af dem er selvfølgelig revet ned, andre er for længst indrettet til helt andre formål, men en række af boligerne findes stadig både velbevarede og intakte, og en håndfuld af dem har Realdania By & Byg gennem de seneste små 20 år købt og restaureret.

Det gælder blandt andet for den tidligere amtsmandsbolig i Hjørring, der blev tegnet af arkitekt og kgl. bygningsinspektør Hack Kampmann i 1910 som embedsbolig og administration for kongens repræsentant i det nordlige Jylland.

Amtmanden var lokalsamfundets lille konge og en naturlig del af købstadens elite, og i datidens Hjørring har det fine hverv som amtmand utvivlsomt fremkaldt stor ærbødighed blandt byens borgere, og det samme har også amtmandens bolig: Et hus med funktion af både familiebolig og magtcentrum og et imponerende bygningskompleks, hvor proportioner og detaljer, høj funktionalitet og velfungerende byggeteknik går op i en højere enhed. Arkitekturen er nyklassicistisk, men de hjemlige himmelstrøg er ikke glemt – den blanke mur, granit og det røde tegltag lader de besøgende vide, at bygningen er dansk.

Et magtens hus

Amtmandsboligen er samtidig en elegant repræsentant for arkitekt Kampmanns tid som kgl. bygningsinspektør i det nordlige Jylland i perioden 1892 til 1920; måske endda det bedste eksempel i landet på et magtens hus sat ind i den lokale og regionale sammenhæng. Både i funktion, disponering og arkitektur giver boligen mindelser om fortidens store herregårdsanlæg.

Den store have, som er en væsentlig del af helhedsoplevelsen, er formentlig anlagt allerede i 1820'erne. Oprindelig var der flere sådanne store haver i Hjørring, men denne er den eneste bevarede. Havens klenodier er det lille lysthus samt en pergola med efeu. Foran amtmandsboligen er der et lille anlæg med græs og træer.

Opholdsstuen i dag

Opholdsstuen i dag

Opholdsstuen efter restaurering med den store nybarokke stukdekoration langs væggene. Alle kontakter til rumbelysningen er placeret ved dørene som gamle afbrydere, mens nyere kontakter og udtag er anbragt langs loft og gulv.

(Foto: Kurt Rodahl Hoppe)

En af de fremmeste arkitekter

Amtmandsboligen i Hjørring tjente sit formål frem til 1970 og var i årene herefter indrettet bl.a. som retsbygning. I 2010 købte Realdania By & Byg ejendommen med det formål at bevare et af de fineste bygningsanlæg med tilhørende have, skabt af arkitekt Kampmann, som var en af de fremmeste skikkelser i dansk arkitekturhistorie i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

Efter købet gennemførte Realdania By & Byg en større restaurering med fokus på at genskabe den karakter og ånd, som arkitekt Hack Kampmann byggede huset i, og give rummene deres oprindelige udtryk tilbage. Husets indvendige farver er således valgt i tråd med datidens brug af farver.

Huset er lejet ud til Hjørring Kommune, som benytter det til vielser og byens erhvervsråd, og haven er tilgængelig for byens borgere som en lille park.

Amtmandsboligen med have indgår i dag i Realdania By & Bygs samling af enestående dansk arkitektur, der repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år og er med til at fremme den levende bygningsarv.

I Realdania By & Bygs samling af historiske huse findes flere eksempler på embedsboliger, som i dag er restaureret og indrettet til nye formål, men som er bevaret med et væld af originale detaljer og karakteristika:

Hertil kommer tjenestepigeværelser i flere af de historiske huse, fx PH’s eget hus, Edvard Heibergs eget hus, J. F. Willumsens ateliervilla, samt karlekamre på Bent Madsens Gård og Bakkekammen.