x

Nyt udviklingsbyggeri skal nedbringe spild

Pressemeddelelse 20. juni 2023

Billigere, hurtigere, mindre CO2-udslip og høj brugertilfredshed. Det er målsætningen, når Realdania By & Byg nu tager fat på boligbebyggelse nummer to i rækken af ’effektive byggerier’. Projektet har fokus på at nedbringe spild gennem industrialisering og præfabrikation i byggeriet.

I Kanalbyen i Fredericia er en helt ny gade ved at tage form. Her opfører Realdania By & Byg netop nu en række udviklingsbyggerier med fokus på at finde nye veje for et mere effektivt og ressourcebesparende etagebyggeri. 
  
To huse i gaden har særligt fokus på byggeriets processer og opføres under overskriften ’De Effektive Byggerier’.  
 
Hus nummer ét, som forventes færdigt i slutningen af 2023, opføres med fokus på effektivisering af planlægningsfaserne gennem brug af samarbejdsmodeller og digitale værktøjer, der skal minimere spild og fejl i leverancerne.   
 
I hus nummer to, som opføres i samme arkitektur som det første, udvides projektets fokus til også at omfatte brug af præfabrikation i byggefasen. Her tilstræbes maksimal anvendelse af fabriksfremstillede, rum-store moduler og industrifrembragte løsninger.  
 
”Det meste nybyggeri i Danmark opføres i betonelementer, som samles på byggepladsen. Det tager tid og kan nemt medføre fejl og spild. Vi vil gerne undersøge, hvor mange ressourcer vi kan spare ved at bestille rum-store moduler fra et kontrolleret miljø, hvor man allerede har erfaring med at producere dem så effektivt som muligt ” fortæller adm. direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld. 
 
Samtidig vil projektet sætte fokus på at effektivisere byggepladsen ved at begrænse energiforbrug, optimere affaldssortering og elektrificere arbejdet. Alt sammen tiltag, der har til formål at nedbringe tid og ressourceforbrug og at komme fejl og mangler til livs – vel at mærke uden at gå på kompromis med kvaliteten. 

Vil bygge hurtigt og korrekt 

En del af forarbejdet til projektet har været at kigge på, hvor mange ressourcer der bliver brugt i andre byggeprojekter for derefter at opstille en række ambitioner for udviklingsbyggeriet.

- Vores ambition er at opføre huset 30% hurtigere og med op mod 10% mindre ressourcespild end et gennemsnitligt byggeprojekt. Det betyder, at huset skal være så fejlfrit som muligt, så vi ikke skal bruge ekstra ressourcer på at rette fejl. Vi går desuden efter at reducere uforudsete hændelser. I et normalt byggebudget kalkuleres der gerne med 10% til uforudsete udgifter, og det overskrides desværre alt for ofte. Vores ambition er at holde de uforudsete udgifter under 3%, fortæller projektchef i Realdania By & Byg Peter Fangel.

Realdania By & Byg vil løbende kommunikere metodeovervejelser og resultater fra projektet.  

Opfører og sammenligner fire etageejendomme

Udover de to ’effektive byggerier’ opfører Realdania By & Byg i samme gade to ’Mini CO2 etageejendomme’ med hver deres primære byggemateriale; træ og tegl.  
 
For at kunne sammenligne byggerierne på tværs opfører Realdania By & Byg alle fire huse i samme format og under enslydende rammevilkår: De bliver ens i størrelse (et samlet, opvarmet bruttoareal på ca. 600 m2 i fem etager og med 4-5 boliger) og bygges under samme lokalplan. 

Alle fire huse opføres til bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld. Endelig skal de leve op til gængse forventninger til komfort og praktisk indretning af moderne boliger, som skal lejes ud på markedsvilkår.