x

Nyt udviklingsbyggeri skal nedbringe spild

Pressemeddelelse 20. juni 2023

Billigere, hurtigere, mindre CO2-udslip og høj brugertilfredshed. Det er målsætningen, når Realdania By & Byg nu tager fat på boligbebyggelse nummer to i rækken af ’effektive byggerier’. Projektet har fokus på at nedbringe spild gennem industrialisering og præfabrikation i byggeriet.

I Kanalbyen i Fredericia er en helt ny gade ved at tage form. Her opfører Realdania By & Byg netop nu en række udviklingsbyggerier med fokus på at finde nye veje for et mere effektivt og ressourcebesparende etagebyggeri. 
  
To huse i gaden har særligt fokus på byggeriets processer og opføres under overskriften ’De Effektive Byggerier’.  
 
Hus nummer ét, som forventes færdigt i slutningen af 2023, opføres med fokus på effektivisering af planlægningsfaserne gennem brug af samarbejdsmodeller og digitale værktøjer, der skal minimere spild og fejl i leverancerne.   
 
I hus nummer to, som opføres i samme arkitektur som det første, udvides projektets fokus til også at omfatte brug af præfabrikation i byggefasen. Her tilstræbes maksimal anvendelse af fabriksfremstillede, rum-store moduler og industrifrembragte løsninger.  
 
”Det meste nybyggeri i Danmark opføres i betonelementer, som samles på byggepladsen. Det tager tid og kan nemt medføre fejl og spild. Vi vil gerne undersøge, hvor mange ressourcer vi kan spare ved at bestille rum-store moduler fra et kontrolleret miljø, hvor man allerede har erfaring med at producere dem så effektivt som muligt ” fortæller adm. direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld. 
 
Samtidig vil projektet sætte fokus på at effektivisere byggepladsen ved at begrænse energiforbrug, optimere affaldssortering og elektrificere arbejdet. Alt sammen tiltag, der har til formål at nedbringe tid og ressourceforbrug og at komme fejl og mangler til livs – vel at mærke uden at gå på kompromis med kvaliteten. 

Vil bygge hurtigt og korrekt 

En del af forarbejdet til projektet har været at kigge på, hvor mange ressourcer der bliver brugt i andre byggeprojekter for derefter at opstille en række ambitioner for udviklingsbyggeriet.

- Vores ambition er at opføre huset 30% hurtigere og med op mod 10% mindre ressourcespild end et gennemsnitligt byggeprojekt. Det betyder, at huset skal være så fejlfrit som muligt, så vi ikke skal bruge ekstra ressourcer på at rette fejl. Vi går desuden efter at reducere uforudsete hændelser. I et normalt byggebudget kalkuleres der gerne med 10% til uforudsete udgifter, og det overskrides desværre alt for ofte. Vores ambition er at holde de uforudsete udgifter under 3%, fortæller projektchef i Realdania By & Byg Peter Fangel.

Realdania By & Byg vil løbende kommunikere metodeovervejelser og resultater fra projektet.  

Opfører og sammenligner fire etageejendomme

Udover de to ’effektive byggerier’ opfører Realdania By & Byg i samme gade to ’Mini CO2 etageejendomme’ med hver deres primære byggemateriale; træ og tegl.  
 
For at kunne sammenligne byggerierne på tværs opfører Realdania By & Byg alle fire huse i samme format og under enslydende rammevilkår: De bliver ens i størrelse (et samlet, opvarmet bruttoareal på ca. 600 m2 i fem etager og med 4-5 boliger) og bygges under samme lokalplan. 

Alle fire huse opføres til bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld. Endelig skal de leve op til gængse forventninger til komfort og praktisk indretning af moderne boliger, som skal lejes ud på markedsvilkår.  

 
 
MiniCO2 Etagehus DIGITAL

MiniCO2 Etagehus DIGITAL

Hvordan kan man gentænke byggeriets processer med fokus på at minimere ressourceforbrug og CO2 udslip? Med MiniCO2 Etagehus DIGITAL belyser Realdania By & Byg, ...

Se projekt

Udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TEGL

Udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TEGL

Etagehuset i tegl er det andet udviklingsbyggeri under navnet Mini CO2 etagehusene, som Realdania By & Byg har igangsat i Kanalbyen i Fredericia. Hvor det først...

Se projekt

Mini CO2 Etagehus PRÆFAB

Mini CO2 Etagehus PRÆFAB

Med MiniCO2 Etagehus PRÆFAB vil Realdania By & Byg undersøge, om maksimal anvendelse af præfabrikerede moduler kan mindske fejl og nedbringe ressourceforbrug i ...

Se projekt

Udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ

Udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ

Udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ skal bidrage med øget viden om, hvordan det er muligt at bygge etagebyggeri til boligformål med mindst muligt CO2-udled...

Se projekt

MiniCO2 materialehusene <br/>TRÆ, TEGL og BETON

MiniCO2 materialehusene
TRÆ, TEGL og BETON

Hvilke materialer skal vi bygge med, hvis vi skal reducere klimaaftrykket fra nybyggeri og samtidig bygge funktionelle og komfortable boliger? Det undersøger Re...

Se projekt

MiniCO2 proceshusene <br/>DIGITAL og PRÆFAB

MiniCO2 proceshusene
DIGITAL og PRÆFAB

Hvordan kan man gentænke byggeriets processer med fokus på at minimere ressourceforbrug og CO2-udledning? To udviklingsbyggerier vil belyse, hvordan planlægning...

Se projekt

MiniCO2 Etagehusene

MiniCO2 Etagehusene

Realdania By & Bygs MiniCO2 Etagehuse i Fredericia er sat i verden for at finde nye veje til at nedbringe ressourceforbrug og CO2-udslip i byggeri af etageejend...

Se projekt

Kanalbyen i Fredericia

Kanalbyen i Fredericia

Hvordan kan man skabe en attraktiv og moderne bydel, der åbner Fredericia ud mod Lillebælt og samtidig respekterer Fredericias unikke historie? Og hvordan kan u...

Se projekt