x

Mere støtte til at styrke hovedbyernes bymidter

Pressemeddelelse

25. oktober 2018

Nu kan kommuner i landets yderområder igen søge om støtte til projekter, som kan styrke aktivitet og liv i hovedbyernes bymidter. Det er anden runde i Realdanias kampagne ’Hovedbyer på Forkant’, hvor foreningen sætter fokus på hovedbyens bymidte og spørgsmålet om, hvordan man sikrer liv og positiv udvikling i byen til gavn for dem, der bor der, og oplandet omkring.

Tomme butikker, et lukket posthus og en død hovedgade. Det er virkeligheden i mange af yderområdernes hovedbyer. Men hovedbyerne rummer også kimen til at styrke livskvalitet, udvikling og bosætning. Flere flytter i stigende grad til hovedbyerne. Og generelt har mange bymidter et uforløst potentiale.

Realdania sætter over de kommende år fokus på, hvordan hovedgader og centrale byrum i yderområdernes hovedbyer kan tilføres nyt liv. For eksempel ved at placere nye funktioner og institutioner i de tomme lejemål og overskydende kvadratmeter. Eller ved at styrke historiske og bevaringsværdige kulturmiljøer i bymidterne. 

Få støtte til fysiske projekter

Realdania åbner igen for ansøgninger i kampagnen ’Hovedbyer på forkant’. I denne anden og sidste runde kan yder- og landkommuner frem til 28. februar 2019 søge om støtte til byggeprojekter og omdannelser. Projekterne skal være med til at løfte bymidten og de centrale byrum i kommunens hovedby - til gavn for alle, som bor, besøger og arbejder i byen.  

Realdania opfordrer kommuner, som har fysiske projekter, der er strategisk forankret, og som er klar til at blive realiseret, om at søge. 

Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania, siger: ”Det er vigtigt, at kommunerne aktivt tager stilling til, hvordan netop deres hovedbyer skal udvikle sig i fremtiden, så der skabes nyt liv og aktivitet i bymidten og de centrale byrum. Og hvordan det kan gøres i tæt, lokalt forankret samarbejde med erhvervsliv, foreningsliv, borgere og ildsjæle. Vi ser frem til, at kommunerne byder ind med en række spændende løsningsforslag, der kan tjene både som lokale løsninger og som inspiration for andre.”

Om kampagnen ’Hovedbyer på forkant’

Der er afsat i alt 73 mio. kr. til at styrke hovedbyerne i landets yder- og landkommuner (LAG-kommuner). 

Realdania forventer at støtte fysiske projekter med op til 10 mio. kr. - under forudsætning af, at kommunen minimum medfinansierer 50 procent af projektets økonomi. 

Realdania gennemfører to ansøgningsrunder i løbet af kampagnen 'Hovedbyer på Forkant'. Anden runde er netop skudt i gang og har fokus på de fysiske projekter. I første runde kunne kommuner søge om støtte til både fysiske projekter og udviklingen af strategiske planer. 

I alt fik 11 kommuner støtte. Her fik hovedparten støtte til at udvikle en strategisk plan for deres bymidte:  

 • Hobro
 • Aabybro
 • Vordingborg
 • Thisted
 • Rudkøbing
 • Varde
 • Odder
 • Kalundborg
 • Haderslev
 • Assens
 • Aabenraa

Kontakt

Björn Emil Härtel Jensen
Projektchef
Realdania
Tlf.: 20 98 93 64