x

Mere støtte til at styrke hovedbyernes bymidter

Pressemeddelelse 25. oktober 2018

Nu kan kommuner i landets yderområder igen søge om støtte til projekter, som kan styrke aktivitet og liv i hovedbyernes bymidter. Det er anden runde i Realdanias kampagne ’Hovedbyer på Forkant’, hvor foreningen sætter fokus på hovedbyens bymidte og spørgsmålet om, hvordan man sikrer liv og positiv udvikling i byen til gavn for dem, der bor der, og oplandet omkring.

Tomme butikker, et lukket posthus og en død hovedgade. Det er virkeligheden i mange af yderområdernes hovedbyer. Men hovedbyerne rummer også kimen til at styrke livskvalitet, udvikling og bosætning. Flere flytter i stigende grad til hovedbyerne. Og generelt har mange bymidter et uforløst potentiale.

Realdania sætter over de kommende år fokus på, hvordan hovedgader og centrale byrum i yderområdernes hovedbyer kan tilføres nyt liv. For eksempel ved at placere nye funktioner og institutioner i de tomme lejemål og overskydende kvadratmeter. Eller ved at styrke historiske og bevaringsværdige kulturmiljøer i bymidterne. 

Få støtte til fysiske projekter

Realdania åbner igen for ansøgninger i kampagnen ’Hovedbyer på forkant’. I denne anden og sidste runde kan yder- og landkommuner frem til 28. februar 2019 søge om støtte til byggeprojekter og omdannelser. Projekterne skal være med til at løfte bymidten og de centrale byrum i kommunens hovedby - til gavn for alle, som bor, besøger og arbejder i byen.  

Realdania opfordrer kommuner, som har fysiske projekter, der er strategisk forankret, og som er klar til at blive realiseret, om at søge. 

Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania, siger: ”Det er vigtigt, at kommunerne aktivt tager stilling til, hvordan netop deres hovedbyer skal udvikle sig i fremtiden, så der skabes nyt liv og aktivitet i bymidten og de centrale byrum. Og hvordan det kan gøres i tæt, lokalt forankret samarbejde med erhvervsliv, foreningsliv, borgere og ildsjæle. Vi ser frem til, at kommunerne byder ind med en række spændende løsningsforslag, der kan tjene både som lokale løsninger og som inspiration for andre.”

Om kampagnen ’Hovedbyer på forkant’

Der er afsat i alt 73 mio. kr. til at styrke hovedbyerne i landets yder- og landkommuner (LAG-kommuner). 

Realdania forventer at støtte fysiske projekter med op til 10 mio. kr. - under forudsætning af, at kommunen minimum medfinansierer 50 procent af projektets økonomi. 

Realdania gennemfører to ansøgningsrunder i løbet af kampagnen 'Hovedbyer på Forkant'. Anden runde er netop skudt i gang og har fokus på de fysiske projekter. I første runde kunne kommuner søge om støtte til både fysiske projekter og udviklingen af strategiske planer. 

I alt fik 11 kommuner støtte. Her fik hovedparten støtte til at udvikle en strategisk plan for deres bymidte:  

 • Hobro
 • Aabybro
 • Vordingborg
 • Thisted
 • Rudkøbing
 • Varde
 • Odder
 • Kalundborg
 • Haderslev
 • Assens
 • Aabenraa
Hovedbyer på forkant

Hovedbyer på forkant

Hovedbyerne ser ud til at have et stort potentiale som motor for en positiv udvikling af et større område. Mange steder er hovedbyernes rygrad – bymidten – dog ...

Se projekt

Strategisk midtbyplan for Kalundborg

Strategisk midtbyplan for Kalundborg

Kalundborg har gennem nogle år gennemført en række projekter, som hver især understøtter byens udvikling. Vi støtter udarbejdelsen af en strategisk midtbyplan, ...

Se projekt

Strategisk midtbyplan for Aabybro

Strategisk midtbyplan for Aabybro

Vi støtter udarbejdelsen af den strategiske midtbyplan, der skal danne afsæt for omdannelsen af Aabybro midtby. Ønsket er, at den trafikerede hovedgade og butik...

Se projekt

Strategisk midtbyplan for Varde

Strategisk midtbyplan for Varde

Vi støttede udarbejdelsen af en strategisk midtbyplan for Varde med et fokus på at sammenbinde købstadsmiljøet med den bynære natur i nationalparken.

Se projekt

Strategisk bydelsplan for Aabenraa

Strategisk bydelsplan for Aabenraa

I Aabenraa Kommune er man i gang med en områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraas centrale gågadeforløb. Vi støtter udarbejdelsen af en strategisk bydels...

Se projekt

Strategisk midtbyplan for Assens

Strategisk midtbyplan for Assens

Assens kæmper med at håndtere omstillingen fra industri- og erhvervskommune til rekreativ kommune. Vi støtter udarbejdelsen af en strategisk midtbyplan, der ska...

Se projekt

Strategisk midtbyplan for Haderslev

Strategisk midtbyplan for Haderslev

Haderslev Kommune har de seneste år gennemført en gennemgribende fornyelse af byens havnearealer. Fornyelsen har tydeliggjort behovet for også at kigge på bymid...

Se projekt

Strategisk midtbyplan for Odder

Strategisk midtbyplan for Odder

Odder mangler forbindelser og en hensigtsmæssig rollefordeling mellem byens historiske centrum og de nye udviklingsområder ved sygehusgrunden og letbanestatione...

Se projekt

Stationsområdet i Vordingborg

Stationsområdet i Vordingborg

I Vordingborg skal den gamle stationsbygning og arealerne omkring udvikles til et nyt, fælles mødested i byen.

Se projekt

Assens vender byen mod vandet

Assens vender byen mod vandet

I Assens er bymidten udfordret, og man ønsker at genskabe forbindelsen mellem havn og by. Gennem vores kampagne Hovedbyer på Forkant har de fået støtte, så de k...

Se projekt

Frederiksværk - Vandkraft og byliv

Frederiksværk - Vandkraft og byliv

Gennem kampagnen Hovedbyer på Forkant har Frederiksværk fået støtte til skabe et nyt byrum og sætte fokus på byens industrihistorie. Formålet har været at tiltr...

Se projekt

Købmager Passage i Løgstør

Købmager Passage i Løgstør

I Løgstør har man i mange år drømt om at forbinde havnemiljøet med byens hoved- og handelsgade. Det ønske er nu blevet til virkelighed
Gennem vores kampagne...

Se projekt

Kvægtorvet i Næstved

Kvægtorvet i Næstved

Kvægtorvet – eller Dråben – i Næstved er et lille byrum, som har skabt bedre forbindelser i byen. Gennem vores kampagne Hovedbyer på Forkant har kommunen fået s...

Se projekt

Aabenraa - En levende bymidte

Aabenraa - En levende bymidte

I Aabenraa er bymidten udfordret af bl.a. affolkning, og kommunen ønsker at gøre området mere attraktivt og på den måde skabe mere liv. Det vil de gøre ved at s...

Se projekt